Преводи на Хегел

 • Хегел (2011) Феноменология на духа / Г. В. Фр. Хегел ; встъп. студия, прев. от нем., обясн. бел., показалец на лицата Генчо Дончев. София: Изток-Запад. 632 с.
 • Хегел (2010) Лекции по философия на религията / Г. В. Фр. Хегел ; предг., прев. от нем. Генчо Дончев. София: Изток-Запад. 710 с.
 • Хегел (2010) Философска пропедевтика / Георг Вилхелм Фридрих Хегел ; [Предг. Генчо Дончев, Карл Розенкранц] ; Прев. от нем. ез. Генчо Дончев. 356 с.
 • Хегел (1997-2000) Енциклопедия на философските науки : Т. 1 – / Георг Вилхелм Фридрих Хегел ; Встъп. студия, прев. от нем., обясн. бел. Генчо Дончев. София: ЛИК.
  • Т. 1: Науката Логика. – 1997. – 479 с. Именен показалец / Г. Дончев.
  • Т. 2: Натурфилософията. – 2000 [деп. 2002] (София : ЛИК). – 632 с.
  • Т. 3: Философия на духа. – 1998. – 420 с.
 • Хегел (1996) Разумът в историята / Хегел ; Встъп. статия, прев. от нем. ез., обясн. бел. Генчо Дончев. София: ЛИК. 360 с.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s