Преводи на Шелинг

  • Шелинг (1980) Философия на изкуството : [Лекции] : С прил. За отношението на изобразителните изкуства към природата / Фридрих Вилхелм Шелинг ; Прев. от нем. ез. Генчо Дончев ; Встъп. студия от Исак Паси. Плевен: Наука и изкуство. 468 с.
  • Шелинг (1983) Система на трансценденталния идеализъм / Шелинг ; Прев. от нем., авт. на встъп. студия Генчо Дончев. София: Наука и изкуство. 383 с.
  • Шелинг (1989) Изложение на моята философска система / Шелинг ; Авт. на встъп. студия, прев. от нем. Генчо Дончев. 152 с.